Henkilötietolain ( 523/1999 ) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Delsilla Trading

Y-tunnus: 2794224-1
Lepolankatu 14 D 29
15210 LAHTI

Sec-turvatekniikka verkkokauppa

www.sec-turvatekniikka.com
info@sec-turvatekniikka.com

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heikki K. Hallman

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Sec-turvatekniikan verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, sekä asiakaskohtaisen tilausten käsittely, arkistonti ja seuranta. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sec-turvatekniikan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilön ilmoittamat tiedot
  • Postisoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tiedot tilauksista

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Delsilla Trading /Sec-turvatekniikan ulkopuolelle

 

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tietojärjestelmän ulkopuoliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa.